Dây đeo thẻ bằng nhựa không kim loại

Dây đeo thẻ bằng nhựa không kim loại
Dây đeo thẻ bằng nhựa không kim loại, Dây đeo thẻ chuyên dùng trong công ty không mang kim loại ra vào.

Giá bán: 0 ₫

Tổng giá:0 ₫

Chi tiết

Dây đeo thẻ bằng nhựa với khóa nhựa chuyên dùng trong công cty/xí nghiệp có yêu cầu kiểm soát cao: Không kim loại

dây đeo thẻ

Sản phẩm tương tự