Dây đeo thẻ ra vào 15mm xanh dương Lợt

Dây đeo thẻ ra vào 15mm xanh dương Lợt
Dây đeo thẻ ra vào 15mm xanh dương Lợt giá rẻ

Giá bán: 0 ₫

Tổng giá:0 ₫

Chi tiết

Nhằm kiểm soát người ra vào và nhận biết với Nhân viên nội bộ hay Khách tham quan, ta cũng có thể đặt in dây đeo thẻ có logo là chử Vistor.

Dây này cũng có thể làm dây đeo cho sinh viên.

Sản phẩm tương tự