Giao hàng Nhanh Nhất

Nhận in Nhanh và giao hàng vối tiến độ được giao.

- In thẻ VIP giá rẻ và nhanh cho Khai Trương/Giảm giá,...

- In Dây đeo thẻ nhanh cho: Khai trương, dây đeo hội chợ với giá rẻ và nhanh nhất có thể.

- In thẻ nhân viên giá rẻ cho công ty

Công ty Vĩnh Trường Lộc, với công nghệ Máy móc được nhập khẩu.

in nhanh

Khách Hành muốn in nhanh thẻ nhựa hay in nhanh dây đeo thẻ ?
Hãy an tâm ! Do quy trình sản xuất tại chỗ và lao động lành nghề nên thời gian sản xuất được giảm đáng kể nhất có thể. 
*** Trong 24 giờ bạn sẽ nhận được: 2000 dây và gần 10.000/thẻ.